Climatitzar la piscina per allargar el seu ús

Climatitzar la piscina per allargar el seu ús

Amb l’arribada de la tardor i l’hivern sembla que l’ús de les piscines es doni per acabat.

Potser fa alguns anys era així, però avui en dia hi ha múltiples opcions que permeten gaudir de les piscines tot l’any. Ens referim a la climatització de les piscines, que augmenten la temperatura de l’aigua i ens donen l’oportunitat de banyar-nos en qualsevol època de l’any.

Una piscina es considera climatitzada quan la temperatura de l’aigua se situa al voltant dels 27- 28 °C. Per això hem de comptar amb la infraestructura necessària que garanteixi aconseguir arribar a aquesta temperatura.

Hi ha diferents mètodes per climatitzar una piscina. El primer element que hem de tenir en compte és si es tracta d’una piscina coberta o una piscina descoberta.

Una piscina descoberta es pot climatitzar utilitzant bombes de calor, panells solars, intercanviadors de calor o escalfadors elèctrics i, fins i tot, calderes de biomassa.

Les Bombes de calor són un sistema de climatització de piscines eficaç, econòmica i respectuosa amb el medi ambient. És un sistema termodinàmic que aprofita l’energia de l’aire per escalfar l’aigua i repartir aquesta calor per tota la piscina. Les bombes de calor són de fàcil instal·lació en piscines de nova construcció i també en piscines ja existents, amb una simple connexió elèctrica i hidràulica.

Els panells solars, captant l’energia solar també poden escalfar l’aigua. Per a la climatització de piscines s’utilitza l’energia solar tèrmica, que a més es tracta d’una energia renovable i que un cop instal·lada no produeix consum. No obstant això, la piscina a l’estar exposada i supeditada a les condicions climatològiques es recomana l’ús d’una manta tèrmica que cobreixi la superfície de l’aigua per tal de garantir una temperatura més elevada i que, durant la nit, no es dissipi la calor.

Els escalfadors elèctrics o intercanviadors de calor també són útils per a climatitzar l’aigua de les piscines descobertes. Són més econòmics que les bombes de calor, encara que per escalfar l’aigua depenen totalment del consum elèctric. Els escalfadors elèctrics estan principalment indicats per a la climatització de piscines petites.

Les calderes de biomassa, que utilitzen combustibles naturals provinents de fonts renovables per al seu funcionament també és un mètode eficaç per climatitzar una piscina. El seu ús indicat sobretot per l’estalvi econòmic que suposa.

La climatització de piscines cobertes és una mica més complexa, ja que aquesta es troba en un espai tancat. La climatització de piscines cobertes requereixen un sistema per escalfar l’aigua. Aquest pot ser el mateix que s’utilitzi per a piscines descobertes, és a dir: bombes de calor, panells solars, intercanviadors de calor / escalfadors elèctrics o calderes de biomassa. La seva elecció dependrà de la mida de la piscina i l’ús que se li vulgui donar a aquesta.

No obstant això, les piscines cobertes climatitzades, a diferència de les piscines descobertes, requereixen també un sistema de deshumidificació que garanteixi la seva confortabilitat, i que afavoreixi la preservació de l’espai on hi ha la piscina, jacuzzi o spa per evitar condensació en parets, vidres i mobles. L’elecció d’un tipus o altre de deshumidificador dependrà també de la mida de la piscina, de l’espai a deshumidificar, l’estat de l’equip de filtració, o dels mobles i superfícies envidrades que hi hagi a la zona d’aigua.