¿La seva piscina d’obra s’ha deteriorat?

El nostre equips s’ocuparà de la rehabilitació de la seva piscina

Hi ha múltiples factors que fan que la seva piscina es vagi deteriorant (condicions climàtiques, producte químic…), donant-li un aspecte desagradable i amb el consegüent risc de fuites. Per solucionar aquests problemes estètics i d’estanquitat, posem nostre coneixement al servei de la renovació d’instal·lacions existents.

Renovació del gresite
Instal·lació de làmina armada

Farem una valoració de l’estat general de la seva piscina i el nostre tècnic aconsellarà la millor solució; la neteja del gresite i de les juntes, recol·locació de peces desenganxades i trencades o procedir a una renovació del gresite de la seva piscina.