Disseny i construcció

PROJECTES INTEGRALS DE DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PISCINES

Anem més enllà del disseny i construcció de piscines

Volem fer-t’ho fàcil, per això t’oferim tot allò que necessites.
Serveis integrals “Claus en mà” amb un equip de professionals que s’encarreguen de dur a terme tots els processos en la construcció d’una piscina. Amb un estudi previ per conèixer les necessitats del client, disseny de projectes, tramitació de permisos i llicencies, execució de la piscina, jardí i complements, i servei de manteniment i reparació un cop la piscina ja està en marxa.

1 – DISSENY DE LA PISCINA

El primer pas serà escollir la forma, les mides i el sistema constructiu més adient a les vostres necessitats

PISCINES D’OBRA

Disseny: 100% personalitzable
Formes: a mida
Realització: formigó projectat
Acabats: gressite de diferents textures i colors
Avantatge: piscines més personalitzables

PISCINES DE LÀMINA ARMADA

Disseny: adaptables a qualsevol disseny
Formes: a mida
Realització: liner
Acabats: diversitat de colors
Avantatge: gran impermeabilitat i resistència

PISCINES DE POLIÈSTER

Disseny: normal, desbordant i amb spa
Formes: 34 models diferents
Realització: polièster amb estructura reforçada
Acabats: 3 tonalitats: arena, blanc i blau
Avantatge: piscina en una setmana

PISCINES DE PLAXILON

Disseny: elevades, enterrades o desbordants
Formes: gran varietat de mides i formes
Realització: plaxilon, material ecològic
Acabats: gran varietat de colors
Avantatge: construcció en llocs difícils


2 – MATERIALS I COLORS

En segon lloc, cal definir els materials i colors que definiran la piscina. T’oferim possibilitats diverses de materials amb diferents acabats i característiques perquè encertis en la teva elecció i puguis personalitzar al màxim la teva piscina.

REVESTIMENT DE VIDRE REVIGLASS

Coronació de marbre travertí, revestiment de vidre reviglass color negre amb còdols blancs i pols de marbre de color crema.

FUSTA

Amb coronació de fusta ipé, revestiment: gressite blau marí i vorada blanca, i exterior de gespa artificial i còdols blancs.

MICROCIMENT

Coronació de la piscina amb microciment amb un revestiment de color arena i l’exterior de microciment de color visó.

MARBRE

Amb coronació de marbre travertí, revestimen de làmina blanca d’Alkorplan i exterior de gespa natural i enjardinament.


3 – DEFINICIÓ ACCESSORIS

Cal definir l’accés a la piscina i els accessoris de balneoteràpia que desitgeu.

Disposem de tots els accessoris i complements per tal de satisfer les seves necessitats: escales, passamà, dutxes, dutxes solars…

ACCÉS A LA PISCINA

JACUZZI EXTERIOR

ACCÉS A LA PISCINA AMB PASSAMÀ

BALNEOTERÀPIA PER A PISCINES


4 – SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ

És molt important escollir la il·luminació més adient a les necessitats. Instal·lar un sistema d’il·luminació permet utilitzar-la també de nit, creant un efecte de llum natural, sense ombres que obstaculitzin la visió sobretot a les zones d’accés a l’aigua.


5 – PROCÉS CONSTRUCTIU

El procés de construcció d’una piscina és complex i delicat, per això és important conèixer bé els passos que cal seguir per obtenir els resultats desitjats en cada cas.

1 – MARCAR EL PERÍMETRE DE LA PISCINA

Un cop decidit el disseny de la piscina, cal començar a treballar en el terreny. El primer pas és dibuixar el perímetre de la piscina.

2 – EXCAVAR-HI EL VAS

A continuació excavarem el vas de la piscina i es prepara el terreny, ja que serà el suport de la piscina i cal compactar-lo com cal.


Piscines d’obra

Un cop tenim el vas de la piscina excavat, es procedeix a encofrar i a gunitar l’estructura de la piscina. En les piscines d’obra, la forma és totalment personalitzada.

3 – ENCOFRAR

Un cop realitzat el vas de la piscina, es fa el perímetre de la piscina amb blocs, en els quals s’afegeix una estructura de ferro per donar més consistència a les parets i el terra de la piscina.

4 – GUNITAR

Un cop s’han col·locat totes les preinstal·lacions, es dóna a la piscina la consistència i la fermesa definitives mitjançant el gunitat.

Piscines prefabricades

Les piscines prefabricades i les piscines d’obra tenen en comú els dos primers passos: el dibuix del perímetre de la piscina (segons el model escollit) i l’excavació del vas.

3 – COL·LOCACIÓ DE LA PISCINA

Després de col·locar la piscina prefabricada, s’omplen els buits que sobren i es fa la instal·lació dels tubs.

4 – CORONACIÓ

Finalment es fa la coronació i l’enjardinament del voltant de la piscina.

Necessites ajuda, contacte amb nosaltres